„ŁSE” NA AKADEMICKIEJ PLATFORMIE CZASOPISM

Informujemy, że nasze czasopismo zostało zamieszczone na AKADEMICKIEJ PLATFORMIE CZASOPISM. Od tomu LVII proces nadsyłania tekstów, ich recenzowania i udostępniania odbywać się będzie za pośrednictwem platformy. Tegoroczny tom (LVI) zostanie na APCZ opublikowany, a dwa ostatnie tomy (LIV, LV) są już dostępne dla czytelników.