ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA KOLEJNEGO TOMU ŁSE

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. LVIII, 2019).

DZIEDZICTWO KARPAT
Redaktor tematyczny tomu: dr hab. Ewa Kocój

Na artykuły czekamy do 30 listopada 2018 roku.

Szczegóły >>>