Redakcja w kadencji 2021–2024

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wybrało nowe redaktorki i redaktorów wydawanych przez PTL czasopism i serii wydawniczych.

W kadencji 2021–2024 redaktorką naczelną „Łódzkich Studiów Etnograficznych” będzie Grażyna Ewa Karpińska.

Członkiniami redakcji zostały: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Kaniowska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Teresa Smolińska, Blanka Soukupová, Joanna Świerczyńska, Marta Wieczorek.