Redakcja

 

Redaktor naczelny: Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Sekretarze redakcji: Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Adrian Mianecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Członkowie redakcji: Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Edyta Roszko (University of Copenhagen, Kopenhaga), Blanka Soukupová (Univerzita Karlova, Praga), Marta Wieczorek (Zayed University, Dubaj)
Redaktor językowy (j. polski): Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski, Opole)
Redaktorzy językowi (j. angielski): Robert Lindsay Hodgart (University of Edinburgh, Edynburg), Klaudyna Michałowicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Redaktor językowy (j. hiszpański): Monika Kujawska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Redaktor techniczny: Joanna Tomaszewska (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

 

Redaktorzy tematyczni:
Dziedzictwo kulturowe, tom LVIII, 2019: Blanka Soukupová (Univerzita Karlova, Praga)
Muzyka, tom LVII, 2018: Gustaw Juzala-Deprati (Uniwersytet Wileński, Wilno)
Na Bałkanach / o Bałkanach, tom LVI, 2017: Božidar Jezernik (Univerza v Ljubljani, Lublana), Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Niematerialne, tom LV, 2016: Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
The Culinaries, volume LIV, 2015: Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Rada naukowa: Maja Godina Golja (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Lublana), Róża Godula- Węcławowicz (Polska Akademia Nauk, Kraków), Božidar Jezernik (Univerza v Ljubljani, Lublana), Padraic Kenney (Indiana University, Bloomington, USA), Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski, Opole), Jacek Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Jana Pospíšilová (Akademie věd České Republiky, Brno), Peter Salner (Slovenska akademia vied, Bratysława), Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Marta Songin-Mokrzan (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Tereza Šlehoferová (Západočeská univerzita, Pilzno), Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Andrzej Paweł Wejland (Uniwersytet Łódzki, Łódź)