tom XLVII, 2008

KATARZYNA ORSZULAK-DUDKOWSKA

OGŁOSZENIA MATRYMONIALNE. STUDIUM Z POGRANICZA FOLKLORYSTYKI I ANTROPOLOGII KULTURY

 

matr_f

tom XLVII, Łódź 2008

Redaktor: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Komitet redakcyjny: Małgorzata Chelińska, Katarzyna Kaniowska, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Recenzenci: Roch Sulima, Andrzej P. Wejland
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Fragment recenzji pobierz