tom L, 2011

WOKÓŁ SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ. ETNOGRAFIA KAZIMIERY ZAWISTOWICZ-ADAMSKIEJ – KONTYNUACJE I INSPIRACJE

RED. GRAŻYNA EWA KARPIŃSKA, ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA

KZA-front

tom L, Wrocław – Łódź 2011

Redaktor: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Zastępca sekretarza: Aleksandra Krupa
Komitet redakcyjny: Katarzyna Kaniowska, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Piotr Kowalski, Ewa Nowina-Sroczyńska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Jan Święch, Andrzej Paweł Wejland
Recenzenci: Anna Malewska-Szałygin, Anna Szyfer
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Spis treści pobierz
Fragment recenzji pobierz