tom LI, 2012

ANTROPOLOG W MIEŚCIE I O MIEŚCIE

RED. GRAŻYNA EWA KARPIŃSKA

OKŁADKA-ŁSE-TOM-LI

tom LI, Wrocław – Łódź 2012

Redaktor serii: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Zastępca sekretarza: Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
Komitet redakcyjny: Katarzyna Kaniowska, Bronisława Kopczyńska-Jaworska,Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Ewa Nowina-Sroczyńska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Marta Songin, Jan Święch, Andrzej Paweł Wejland
Recenzenci: Wojciech J. Burszta, Katarzyna Kaniowska
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Spis treści pobierz
Fragment recenzji pobierz