tom LII, 2013

ALEKSANDRA KRUPA-ŁAWRYNOWICZ

BAŁUCKIE CHRONOTOPY. OPOWIEŚĆ O ŁÓDZKIEJ DZIELNICY

OKŁADKA-ŁSE-tom-LII

tom LII, Wrocław – Łódź 2013

Redaktor: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Członkowie redakcji: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
Rada naukowa: Katarzyna Kaniowska, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Ewa Nowina-Sroczyńska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Marta Songin-Mokrzan, Jan Święch, Andrzej Paweł Wejland
Recenzenci: Iwona Kabzińska, Magdalena Zowczak
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Spis treści pobierz
Fragment recenzji pobierz