tom XLVIII, 2009

ALEKSANDRA RZEPKOWSKA

SYBIRACY: WSPÓLNOTA – PAMIĘĆ – NARRACJA. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE

sybiracy-front

tom XLVIII, Łódź 2009

Redaktor: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Komitet redakcyjny: Małgorzata Chelińska, Katarzyna Kaniowska, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Recenzenci: Iwona Kabzińska, Antoni Kuczyński
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Fragment recenzji pobierz