tom LVI, 2017

NA BAŁKANACH / O BAŁKANACH

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
GRAŻYNA EWA KARPIŃSKA, BOŽIDAR JEZERNIK

 

Tom LVI do pobrania w formacie PDF (6 MB) >>>

 

Strony tytułowe (PDF)

Strona redakcyjna (PDF)

SPIS TREŚCI (PDF)

 

ROZPRAWY
Božidar Jezernik Schyłek imperiów i jego skutki na Półwyspie Bałkańskim (PDF)

Alenka Bartulović Postjugosłowiańskie interpretacje orientalizmu Ivo Andricia: niejednoznaczność osmańskiego dziedzictwa w Bośni i Hercegowinie (PDF)

Dagnosław Demski From Exotic Setting to Familiar Themes. Perceptions of Serbs in Poland in the Nineteenth and the First Half of the Twentieth Century (PDF)

Petko Hristov Serbowie: nasi najbliżsi pobratymcy czy podstępni wrogowie? Obraz Serbów
w bułgarskiej prasie z końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku (PDF)

Mitja Velikonja „Yugo-vintage?” – ubiór jako narzędzie pielęgnowania i kreowania pamięci (PDF)

Tadeusz Czekalski Lokalne tradycje kulinarne w procesie integracji serbskiego rynku żywnościowego z Unią Europejską (PDF)

 

MATERIAŁY Z TERENU
Ewa Maria Kocój Sacrum i przestrzeń. Hierotopia wyspy Kefalonia (wstępne rezultaty badania
pilotażowego) (PDF)

Katarzyna Marcol Kształtowanie wyznaczników etniczności i redefinicja tożsamości w grupie
etnicznej Wiślan z Ostojićeva (Banat, Serbia) (PDF)

Robert Rydzewski Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych
w Serbii (PDF)

 

OMÓWIENIA I RECENZJE
Mirosław J. Leszka Plamen Pavlov, Ivan Tȋutȋundzhiev, Osmanskite zavoevaniȋa i „Dŭrzhavata na Dukha”. Veliko Tŭrnovo 2017, Izdatelstvo „Abagar”, pp. 231 (PDF)