tom LX, 2021

MAPA

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Sebastian Latocha

 

Tom LX do pobrania w formacie PDF (kompresja) >>>

 

Strony tytułowe (PDF)

Strona redakcyjna (PDF)

SPIS TREŚCI (PDF)

O Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi
(About The National Institute of Rural Culture and Heritage) (PDF)

ROZPRAWY

Mikołaj Madurowicz
Mapa jako optyka
(A map as optics) (PDF)

Elżbieta Rybicka
Do czego służy mapa? Kartografia w obiegu socjokulturowym
(What is the map for? Cartography in the sociocultural circulation) (PDF)

Gabriela Fatková, Tereza Šlehoferová
Structured methods of data production and their visualization using GIS: semantic domains in ethnographic research of landscapes
(Strukturyzowane metody wytwarzania i wizualizacji danych z wykorzystaniem GIS: domeny semantyczne w etnograficznych badaniach krajobrazów) (PDF)

Sebastian Latocha
Dynamika krajobrazu poniemieckich wsi w Polsce centralnej. Eksperyment kartograficzny
(The dynamics of the landscape of post-German villages in centralPoland. A cartographic experiment) (PDF)

Agata Stanisz
Mapy dźwiękowe i wyobraźnia audiogeograficzna: kartograficzne i społeczne praktyki soundmappingu
(Sound maps and audio-geographic imagination: cartographic and social practices of soundmapping) (PDF)

Zygmunt Kłodnicki
Etnograficzne atlasy Polski. Prolegomena
(The ethnographic atlases of Poland. Prolegomena) (PDF)

Stanisław Węglarz
Etnograficzne mapowanie polskiej Góralszczyzny przez Wincentego Pola i innych badaczy
(Ethnographic mapping of the Polish Highlanders’ region by Wincenty Pol and other researchers) (PDF)

Igor Piotrowski
Podróż do kresu mapy. Destrukcja kartografii jako dekonstrukcja – perspektywa pragmatyczna
(A journey to the end of the map. Destruction of cartography as a deconstruction – a pragmatic perspective) (PDF)

Marcin Lisiecki
Mapy Japonii i reprodukowanie japońskiej tożsamości narodowej w kulturze popularnej
(Maps of Japan and the reproduction of Japanese national identity in popular culture) (PDF)

Włodzimierz Karol Pessel
Miasto bez schematu. Plany komunikacji miejskiej i rozwój Warszawy
(A City without its transit map. Public transport plans and the development of Warsaw) (PDF)

Hubert Wierciński
Etnografia w skale: mapy topograficzne a doświadczenie wspinaczki
(Ethnography in rocks: topographic maps and the experience of climbing) (PDF)

MATERIAŁY Z TERENU

Anna Bińka, Kaja Kojder, Helena Patzer, Małgorzata Wojtaszczyk
Etnograficzne mapy bliskich terytoriów. Przestrzeń wsi oczami społeczności lokalnej
(Ethnographic maps of nearby territories. The space of a village as seen by the local community) (PDF)

Agnieszka Pieńczak, Polina Povetkina
Mapowanie motywów mitologicznych. Zmora jako istota szkodzącaludziom i zwierzętom gospodarskim
(Mapping mythological motives. Zmora as a creature harmful to people and farm animals) (PDF)

KOMENTARZE I OMÓWIENIA

Barbara Januszkiewicz
Looking for the traces of Polish heritage on the map of Ukraine. Linguistic educational game
(Śladami polskiego dziedzictwa na mapie Ukrainy. Językowa gra edukacyjna) (PDF)

Janusz Barański
Dziedzictwo miejskie Krakowa, czyli rzecz o książce Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa
(The urban heritage of Krakow, or about the book Maps of the City. Heritages and the Sacred within Krakow’s City Scape) (PDF)

Robert Garstka, Aleksander Lysko
Projekt etnograficzny: Mapa Obrzędowa Górnego Śląska
(An ethnographic project: Map of the Rites of the Upper Silesia) (PDF)

NA INNY TEMAT

Joanna Dziadowiec-Greganić
Ku nowej teorii dziedzictwa rzemieślniczego i rękodzielniczego – pomiędzy materialnością i niematerialnością w tworzeniu
(Towards a new theory of craftsmanship and handicraft heritage – between materiality and immateriality in the process of creation) (PDF)