Aktualności

(9.06.2021)

ZAPROSZENIE – „ŁSE”, 2022 ROK

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. 61, 2022 rok), którego tematem będzie ŚWIĘTOWANIE. W planowanym tomie interesować nas będzie świętowanie w tradycyjnym i współczesnym wymiarze oraz w interdyscyplinarnym oglądzie. Zapraszamy do dyskusji m.in. na temat przemian tradycji świętowania, nowych świąt, ich rodowodu i funkcji, świętowania związanego ze wspólnotą wyznawanych wartości, z zabawą i stylem życia.

Redaktorkami tomu są dr hab., prof. UO Teresa Smolińska i dr hab., prof. UO Dorota Świtała-Trybek.

Termin nadsyłania tekstów to 31 grudnia 2021 roku.

Zobacz więcej >>>

 

(5.02.2021)

O WSPÓŁPRACY Z WIKIMEDIA POLSKA NA BLOGU WIKIMEDIA FOUNDATION

Zachęcamy do lektury tekstu Klary Sielickiej-Baryłki, który został opublikowany na blogu Wikimedia Foundation. Dowiedzieć się można z niego m.in. o kuluarach przygotowywania artykułu Wikipedia and Its Sister Projects as Important Elements of the Teaching and Learning Process – a Review of the Global Situation, który ukazał się w ubiegłorocznym tomie „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. LIX, 2020).

 

(16.11.2020)

NOWOŚĆ! TOM LIX, 2020

Zapraszamy do lektury LIX tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”, którego temat przewodni brzmi ETNOGRAFIA ANIMACJA EDUKACJA.

Redaktorkami tematycznymi są Anna Weronika Brzezińska i Katarzyna Majbroda.

Tegoroczny tom to nie tylko kilkanaście artykułów polskich i zagranicznych Autorów, ale także nowy projekt graficzny i skład, które przygotowano dzięki wsparciu Instytutu Archeologii oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Zawartość tomu >>>

(30.09.2020)

REDAKCJA W KADENCJI 2021–2024

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wybrało nowe redaktorki i redaktorów wydawanych przez PTL czasopism i serii wydawniczych.

W kadencji 2021–2024 redaktorką naczelną „Łódzkich Studiów Etnograficznych” będzie Grażyna Ewa Karpińska.

Członkiniami redakcji zostały: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Kaniowska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Teresa Smolińska, Blanka Soukupová, Joanna Świerczyńska, Marta Wieczorek.

 

(13.07.2020)

ZAPROSZENIE – „ŁSE”, 2021 ROK

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. 60, 2021 rok)

W kolejnym tomie „Łódzkich Studiów Etnograficznych” interesować nas będzie MAPA jako narzędzie poznawcze / badawcze, tekst do odczytania, źródło wiedzy, jedna z „technologii intelektualnych” (Nicholas Carr), dzięki którym szukamy informacji i je klasyfikujemy, formułujemy i wyrażamy idee, ale także jako metafora, a może nawet – jak twierdzi Judith Schalansky – gatunek literacki.

Zachęcamy do wielowymiarowego i transdyscyplinarnego pojmowania kartografii, a co za tym idzie także MAPY – jej formy, funkcji, statusu, możliwości. MAPA jest bowiem współcześnie – jak zauważa Elżbieta Rybicka – jedną z kluczowych metafor epistemologicznych i ontologicznych w dyskursach filozoficznym, postkolonialnym, historycznym, literaturoznawczym. Jako pojęcie wędrowne, obecna jest w refleksji i metodzie geografii, historii, historii sztuki, psychologii, socjologii.

Przede wszystkim jednak zależy nam na wypowiedziach etnografów, etnologów i antropologów kultury.

zobacz więcej >>>

 

(29.06.2020)

ZAPOWIEDŹ NOWEGO TOMU

Trwają prace nad tegorocznym tomem „Łódzkich Studiów Etnograficznych”. Niebawem zaprezentujemy teksty polskich oraz zagranicznych badaczy poświęcone edukacji i animacji w praktyce etnograficznej.

 

(31.03.2020)

ŁSE W BAZIE SCOPUS

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zostały przyjęte do bazy literatury recenzowanej Scopus.

 

(03.01.2020)

ŁSE NA LIŚCIE CZASOPISM PUNKTOWANYCH

„Łódzkie Studia Etnograficzne” znalazły się na nowej, rozszerzonej liście czasopism naukowych i otrzymały 20 punktów.