Dla autorów

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.pl