Redakcja

 

Redaktor naczelny: Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Sekretarze redakcji: Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Członkowie redakcji: Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski, Opole), Blanka Soukupová (Univerzita Karlova, Praga), Joanna Świerczyńska (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze), Marta Wieczorek (Zayed University, Dubaj)
Redaktorzy językowi (j. angielski): Robert Lindsay Hodgart (University of Edinburgh, Edynburg), Klaudyna Michałowicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

 

Rada naukowa: Maja Godina Golja (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Lublana), Róża Godula-Węcławowicz (Polska Akademia Nauk, Kraków), Joanna Dziadowiec-Greganić (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa), Margita Jágerová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra), Božidar Jezernik (Univerza v Ljubljani, Lublana), Padraic Kenney (Indiana University, Bloomington, USA), Jacek Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Jana Pospíšilová (Akademie věd České Republiky, Brno), Peter Salner (Slovenska akademia vied, Bratysława), Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Tereza Šlehoferová (Západočeská univerzita, Pilzno)

 

Redaktorzy tematyczni:

Świętowanie, tom LXI, 2022: Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski, Opole), Dorota Świtała-Trybek (Uniwersytet Opolski, Opole)

Mapa, tom LX, 2021: Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Sebastian Latocha (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Etnografia, Animacja, Edukacja, tom LIX, 2020: Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Katarzyna Majbroda (Uniwersytet Wrocławski, Poznań)

Dziedzictwo kulturowe, tom LVIII, 2019: Blanka Soukupová (Univerzita Karlova, Praga)

Muzyka, tom LVII, 2018: Gustaw Juzala-Deprati (Uniwersytet Wileński, Wilno)

Na Bałkanach / o Bałkanach, tom LVI, 2017: Božidar Jezernik (Univerza v Ljubljani, Lublana), Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Niematerialne, tom LV, 2016: Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

The Culinaries, volume LIV, 2015: Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź)