tom XLVI, 2007

MIEJSCA BIESIADNE. CO O NICH OPOWIADA ANTROPOLOG?

RED. GRAŻYNA EWA KARPIŃSKA

mb_f

tom XLVI, Łódź 2007

Redaktor: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Komitet redakcyjny: Małgorzata Chelińska, Katarzyna Kaniowska, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Recenzenci: Grzegorz Pełczyński
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Spis treści pobierz
Fragment recenzji pobierz