tom LV, 2016

NIEMATERIALNE

REDAKTORKA TEMATYCZNA:
ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA

Tom LV do pobrania w formacie PDF (20,4 MB) >>>

 

Strony tytułowe (PDF)

Strona redakcyjna (PDF)

SPIS TREŚCI (PDF)

 

WPROWADZENIE
Anna Weronika Brzezińska W pięciolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (PDF)

 

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE. RÓŻNORODNOŚĆ ZJAWISK
Piotr Grochowski Polskie pieśni pielgrzymkowe i kalwaryjskie (PDF)

Anna Kwaśniewska Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza) (PDF)

Mariola Tymochowicz Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie i jego współczesne uwarunkowania (PDF)

Andrzej Stachowiak Zwyczaje religijne i miejsca kultu jako elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego (PDF)

 

OCHRONA I DOBRE PRAKTYKI
Katarzyna Smyk Działania na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie obrzędu brodacze ze Sławatycz (PDF)

Weronika Grozdew-Kołacińska W stronę etnomuzykologii stosowanej – Pracownia Muzyki Tradycyjnej IMiT (PDF)

Marta Machowska Turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe: przegląd szans i zagrożeń. Na przykładzie rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego (PDF)

Artur Trapszyc Nazwy miejscowe – przekaz i świadectwo rzeczywistości kulturowo-historycznej. Ochrona, eksploracja, upowszechnianie (PDF)

Mikołaj Smykowski Niematerialne, ale czy dziedzictwo? Tradycje wynalezione w Połajewie (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i ich popularyzacja na gruncie społeczności lokalnej (PDF)

Tymoteusz Król Czym jest dla dzisiejszych Wilamowian język wilamowski? Różne funkcje, różne postawy językowe (PDF)

 

Z TERENU
Tomasz Kalniuk Świętość po góralsku – opowieść o Kundusi z Siwcówki (PDF)

Dobrawa Skonieczna-Gawlik Misie z Niegowy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (PDF)

Ewa Retecka Wesele kresowe na Śląsku Opolskim (PDF)