Planowany tom

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. 60, 2021 rok)

W kolejnym tomie „Łódzkich Studiów Etnograficznych” interesować nas będzie MAPA jako narzędzie poznawcze / badawcze, tekst do odczytania, źródło wiedzy, jedna z „technologii intelektualnych” (Nicholas Carr), dzięki którym szukamy informacji i je klasyfikujemy, formułujemy i wyrażamy idee, ale także jako metafora, a może nawet – jak twierdzi Judith Schalansky – gatunek literacki.

Zachęcamy do wielowymiarowego i transdyscyplinarnego pojmowania kartografii, a co za tym idzie także MAPY – jej formy, funkcji, statusu, możliwości. MAPA jest bowiem współcześnie – jak zauważa Elżbieta Rybicka – jedną z kluczowych metafor epistemologicznych i ontologicznych w dyskursach filozoficznym, postkolonialnym, historycznym, literaturoznawczym. Jako pojęcie wędrowne, obecna jest w refleksji i metodzie geografii, historii, historii sztuki, psychologii, socjologii.

Przede wszystkim jednak zależy nam na wypowiedziach etnografów, etnologów i antropologów kultury. Jesteśmy przekonani, że warto sięgnąć do ich doświadczeń badawczych, w których MAPA (papierowa, zdigitalizowana, a może tylko mentalna) jest praktyką porządkowania i rozumienia przestrzeni, instrumentem kodującym wyobrażenia o świecie. Zapraszamy do refleksji na temat utraconego zaufania do MAP, które wcale nie oferują odbicia rzeczywistości, lecz ich interpretacje; są tylko obrazami świata, ale także jego projekcjami (Karl Schlögel). Czekamy na teksty, w których autorzy wskazywać będą na walory mapy jako narzędzia „inwentaryzującego” przestrzeń nie tylko w wymiarze geograficznym, ale i kulturowym (np. mapy etnograficzne). Ciekawi jesteśmy również, w jaki sposób etnografia i antropologia kulturowa wykorzystują „metody sąsiedzkie” (np. psychokartografię i MAPY poznawcze). Interesuje nas historyczna oraz współczesna rola kartografii w relacjach wiedzy i władzy. Chcemy przyjrzeć się MAPIE jako medium, które, nieważne co przedstawia (własny dom czy gwiaździste niebo), oprócz relacji przestrzennych odzwierciedla ludzkie lęki, aspiracje, zamiary, wiedzę i niewiedzę, zawsze „jakiś” system wartości.

Redaktorzy tematyczni: Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Sebastian Latocha

Prosimy o przygotowanie tekstów do następujących działów naszego czasopisma:
• Rozprawy;
• Materiały z terenu;
• Komentarze i omówienia.

Przyjmujemy tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej i opracowane zgodnie z zasadami formalnymi obowiązującymi w ŁSE. Informacje i wytyczne dla Autorów znajdują się na:
http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE oraz http://lse.ptl.info.pl/.

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.pl.

Na artykuły czekamy do 31 grudnia 2020 roku.

Call for papers (PL) pdf

Call for papers (ENG) pdf