tom XLIX, 2010

ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH

RED. KATARZYNA KANIOWSKA, NOEMI MODNICKA 

etyczne-front

tom XLIX, Wrocław – Łódź 2010

Redaktor: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Komitet redakcyjny: Małgorzata Chelińska, Katarzyna Kaniowska, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Recenzenci: Barbara Fatyga, Magdalena Zowczak
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Spis treści pobierz
Fragment recenzji pobierz