tom LIII, 2014

MARTA SONGIN-MOKRZAN

ZWROT KU ZAANGAŻOWANIU. STRATEGIE KONSTRUOWANIA NOWEJ TOŻSAMOŚCI ANTROPOLOGII

OKŁADKA-ŁSE-tom-LIII-300x208

tom LIII, Wrocław – Łódź 2014

Redaktor: Grażyna Ewa Karpińska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Chelińska
Członkowie redakcji: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
Rada naukowa: Maja Godina Golija (Lublana), Božidar Jezernik (Lublana), Katarzyna Kaniowska, Padriac Kenney (Bloomington), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Katarzyna Łeńska-Bąk, Ewa Nowina-Sroczyńska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Marta Songin-Mokrzan, Peter Salner (Bratysława), Jan Święch, Andrzej Paweł Wejland
Recenzenci: Janusz Barański, Waldemar Kuligowski
Projekt okładki i strony tytułowej: Michał Urbański
Spis treści pobierz
Streszczenie pobierz