Redakcja w kadencji 2021–2024

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wybrało nowe redaktorki i redaktorów wydawanych przez PTL czasopism i serii wydawniczych.

W kadencji 2021–2024 redaktorką naczelną „Łódzkich Studiów Etnograficznych” będzie Grażyna Ewa Karpińska.

Członkiniami redakcji zostały: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Kaniowska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Teresa Smolińska, Blanka Soukupová, Joanna Świerczyńska, Marta Wieczorek.

Zaproszenie – „ŁSE”, 2021 rok

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. 60, 2021 rok)

W kolejnym tomie „Łódzkich Studiów Etnograficznych” interesować nas będzie MAPA jako narzędzie poznawcze / badawcze, tekst do odczytania, źródło wiedzy, jedna z „technologii intelektualnych” (Nicholas Carr), dzięki którym szukamy informacji i je klasyfikujemy, formułujemy i wyrażamy idee, ale także jako metafora, a może nawet – jak twierdzi Judith Schalansky – gatunek literacki.

Zachęcamy do wielowymiarowego i transdyscyplinarnego pojmowania kartografii, a co za tym idzie także MAPY – jej formy, funkcji, statusu, możliwości. MAPA jest bowiem współcześnie – jak zauważa Elżbieta Rybicka – jedną z kluczowych metafor epistemologicznych i ontologicznych w dyskursach filozoficznym, postkolonialnym, historycznym, literaturoznawczym. Jako pojęcie wędrowne, obecna jest w refleksji i metodzie geografii, historii, historii sztuki, psychologii, socjologii.

Czytaj dalej

Zapowiedź nowego tomu

Trwają prace nad tegorocznym tomem „Łódzkich Studiów Etnograficznych”. Niebawem zaprezentujemy teksty polskich oraz zagranicznych badaczy poświęcone edukacji i animacji w praktyce etnograficznej.

ŁSE w bazie ERIH Plus

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zostały przyjęte do bazy ERIH Plus, czyli ogólnodostępnego indeksu czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzonego przez Norwegian Center for Research Data.

Zaproszenie do współtworzenia tomu LIX (2020 rok)

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. LIX, 2020 rok).

Redaktorki tematyczne tomu: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, dr Katarzyna Majbroda

Kolejny tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” chcielibyśmy poświęcić rozważaniom wokół wielowątkowego zjawiska edukacji, animacji i działania w sferze publicznej w antropologicznej praxis, stawiając pytania o to:

Jak rozwijać i praktykować edukację społeczeństw otwartych oraz animować społeczności lokalne?

Jaką rolę ma do odegrania antropologia społeczno-kulturowa w zakresie praktykowania edukacji między-/wielokulturowej w przestrzeni publicznej?

Czytaj dalej