ŁSE w bazie ERIH Plus

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zostały przyjęte do bazy ERIH Plus, czyli ogólnodostępnego indeksu czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzonego przez Norwegian Center for Research Data.

Zaproszenie do współtworzenia tomu LIX (2020 rok)

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. LIX, 2020 rok).

Redaktorki tematyczne tomu: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, dr Katarzyna Majbroda

Kolejny tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” chcielibyśmy poświęcić rozważaniom wokół wielowątkowego zjawiska edukacji, animacji i działania w sferze publicznej w antropologicznej praxis, stawiając pytania o to:

Jak rozwijać i praktykować edukację społeczeństw otwartych oraz animować społeczności lokalne?

Jaką rolę ma do odegrania antropologia społeczno-kulturowa w zakresie praktykowania edukacji między-/wielokulturowej w przestrzeni publicznej?

Czytaj dalej